Ателие и апартамент....

Ателие и апартамент....

Каква е разликата между ателие и апартамент, изисквания за апартамент и ателие, защо има ателиета и апартаменти, ателие или студио, може ли да се живее в ателие...

Законови разпоредби и правила за апартаменти и ателиета?


Правни, данъци и други разлики

Ако апартамента се декларира като основно жилище, данъкът се намалява с 50 %. За ателиета няма облекчения;
ако за вас и членовете на семейството ви, апартамента е единствено жилище, не може да ви го отнеме съдя изпълнител и да ви оставят на улицата. Правния термин е: несеквестируемо. Не се радвайте. Ако имате ипотека и кредит към банка несеквестируемост не важи. Несеквестируемост не важи за ателие;
нямате право на административен адрес (адресна регистрация) в ателие. Въпреки, че много хора имат такава регистрация в ателие, по закон нямате право и сега режима е затегнат спрямо предни години;
според семейния кодекс ателието не е семейно жилище;
възможно е да се развали сделка, ако са ви продали апартамент или жилище, но той не отговаря на всички архитектурни норми за да бъде апартамент;
възможно е да ви откажат монтиране на двутарифен електромер (дневна/нощна) за ателие, защото не сте жилище;
ако сте собственик на ателие, може да получите определени предимства при спорове за наследство, развод и др. Например ако другата страна притежава жилище (апартамент), а вие само ателие имате предимство, защото нямате жилище.

  
гледай още »


Избрани сайтове ателие