Как да отгледаме двуезично или многоезично дете?

Като родители, които отглеждат децата си в чуждоезична среда или в двуезичен дом, много от нас често си задаваме въпроса дали детето може да научи еднакво добре всички езици, които го заобикалят.

Отговорът е “да”. Едно дете е напълно способно да научи два, три, а дори и четири езика. Условията, които трябва да са налице, са:

  1. Всеки от родителите трябва да говори на детето само на родния си език.
  2. Детето трябва да е мотивирано от някаква причина да научи езиците.
  3. Трябва да има потвърждение за необходимостта от езиците, по възможност от хора или ситуации извън дома.

Ако в дома се говори повече от един език, още преди да започне да говори, детето са научава да “разделя” двата езика. Поради това разделяне е важно всеки родител да говори на детето само на родния си език.
Избрани сайтове детето