Защо детето ни понякога не иска да говори на български език?

Добре позната е тази ситуация на българските родители в чужбина – ние говорим на детето си на български, но то предпочита да отговаря на друг език. Обикновено това е езикът на средата, който детето чува и попива от детската градина, училището, телевизията.

Има четири основни причини нашето двуезично или многоезично дете да не общува на български език: липса на желание, липса на нужда, липса на навик или липса на увереност. Да разгледаме причините една по една:
Избрани сайтове липса