Светлината във фотографията

Светлината като изразно средство във фотографията

Без светлина, фотографията изобщо нямаше да съществува, тъй като дори думата "фотография" означава "рисувам със светлина". Светлината е част от лъчистата енергия, която се възприема от човешкото око. 

Източниците на светлина са първични и вторични. Първичните "произвеждат" светлина, а вторичните я отразяват. Най-важният първичен източник на светлина и слънцето. Вторичните източници, отразяващи светлината са много - вода, пясък, небе, листа, трева и т.н. А освен естествените източници на светлина, съществуват и изкуствени такива. Това са електрическите крушки, луминисцентните лампи, фотосветкавиците и други. 

Определяне на експозицията


Определяне на експозицията

Основен технически момент във фотографията е правилното определяне на експозицията, защотото дори и да имаме перфектна композиция и гениална идея, ако не се определи прецизно количеството светлина, което попада върху фотолентата, ще се провали всичко.

  
гледай още »

Възпроизвеждане на тоновете


Възпроизвеждане на тоновете

Яркостите на фотографирания обект се разделят зрително на десет зони или степени:

  
гледай още »