Сортове

Сортовете фиброми и фибромни тъкани според тяхното местоположение и разположение по тялото са: