Фибром на гърдата - fibroadenoma

Фибром на гърдата. Второто име е fibroadenoma, което е един от видовете мастопатия.