Извършване на измерване

Измерването е първата и основна стъпка в монтажа на опънат таван. 

Таваните, по-широки от 135 см, които са на интервали от 130, 150 или 200 см в зависимост от вида на покритието, понякога и най-често са на спойки. Тези спойки 

присъстват, тъй като все още няма технология за тяхното избягване, но те са направени така, че при монтажът на тавана да останат незабележими. В някои случаи по лаковото покритие на тавана има забележими гънки, които не са фабричен дефект, а се дължат на транспортирането и съхранението на материала. Желателно е лаковото покритие да се съхранява повече от 5-7 дни, за да не се появят гънки. Такива гънки изчезват постепенно за 4-6 месеца след монтажа на материала.

Монтажът на опънат таван, намалява самият таван с 3-6%, което ви позволява да разпънете материала, като леко го затоплите. По този начин се избягва провисване. При високи тавани и площ, надвишаваща 60 м2 е препоръчително разделяне на профила на части, за да не се допусне провисване. Прецизното и точно измерване е най-критичната част от монтажа на опънатия таван, защото това определя крайния резултат. Необходима е точност в рамките на 0.5 см. Таванът се реже от компютърна програма, затова са нужни точни размери, за което препоръчваме следните правила:


- Размерите винаги трябва да са в сантиметри, например: 10 м и 50 см = 1050 см;
- За стени под 50 см е нужно да се отбележат и милиметри, например: 49,7 см;
- Проектът на тавана трябва да е направен с изглед отгоре, сякаш е сложен на пода.
- Ъглите се отбелязват с буква от латинската азбука, в посоката на часовниковата стрелка.
- Измерете абсолютно всички размери на височината на тавана, като отбележите местоположението на тръби, корнизи, плъзгащи врати и разделителни прегради;
- Отбележете на чертежа точното местоположение на прозорци и врати в помещението, това ще помогне за правилното местоположение на ръбовете;
- Винаги започвайте с размерите на периметъра, а след това продължете с всички размери на диагонала.
- Ако таванът е крив, разделете арката на сегменти от 20-40 см, като отбележите всеки от тях с латинска буква, а след това измерете всички видими диагонали.