Принципът на диагоналите в монтажа на опънат таван е основен принцип, основаващ се на елементарна геометрия. За точното определяне на местоположението на точките и/или за да определите ъгъла, е достатъчно да знаете дължината на трите страни. За да осигурите правилно измерван е необходимо разделяне на тавана на триъгълници. За това трябва да измерите страните и хипотенузата.

При това положение, ако помещението в което ще се монтира опънат таван има 8 ъгъла (А-H), съответно е разделено е на 6 триъгълника (AHG, AGB, BGC, GFC, FDC и EFD) и 5 диагонала (AG, BG, CG, FC и FD). Всички диагонали, които трябва да се построят, се определят по следната формула:
X - 3 = n, където X е броя на ъглите, а n е броя на диагоналите.
В нашия пример, 8-те диагонали: 8 - 3 = 5 диагонала.
Ако стаята има 12 ъгъла: 12 – 3 = 9 диагонала.
За по-голяма точност, трябва да се измери и контролата на диагонала, което ще ви даде повече увереност за крайния резултат.

След правилното снемане на всички размери, трябва да сте сигурни, че:

-Чертежът на тавана е с изглед отгоре;
- Абсолютно всички размери са нанесени на профила;
- Отбелязано е разположението на прозорците и вратите.

-Избран е цвета и вида на профила;