Клеми за осветителни тела

При монтаж на опънат таван, поставянето на клеми за осветителни тела са

третата стъпка от процеса монтаж на опънат таван, а за да монтирате осветителни тела, вие трябва да разполагате с:

лампа;
- подсилен пръстен Форекс;
- цианоакрилатно лепило;
- кутия с размера на лампата с отвори за вентилация, изработена от акрилна пластмаса или форекс, която ще бъде монтирана на съществуващия - таван, който може да издържи тежестта на лампата.

Непременно трябва да монтирате по една такава кутия за всяка лампа на желаната височина, като при всяка има възможност за регулиране на височината.

С помощта на отвес или лазер отбележете на пода центъра на всяка лампа, за да намерите по-лесно кутията след поставянето на покриващия пласт. В повечето случаи няколко осветителни тела се захранват с една електрическа верига и се включват и изключват едновременно от един ключ. Имате възможност да изберете дали да свържете няколко лампи в един трансформатор или да поставите трансформатор за всяка лампа. Всеки трансформатор е с напрежение 220 V.

Ако изберете варианта с няколко лампи, свързани към един трансформатор, ще ви трябва кабел за напрежение 220 V. Мощността на трансформатора се определя от мощността на електрическите крушки във веригата и може да се определи с помощта на следната диаграма:
- Пример: 2 крушки 35 W = 70 W � трансформатор 110 VA
- Пример: 3 крушки 35 W = 105 W � трансформатор 150 VA
- Пример: 3 крушки 50 W = 150 W � трансформатор 200 VA

Електрическа верига от 220 V трябва да се свърже с 220 V трансформатор. От клемата на трансформатора, която е 12 V излизат кабели от поне 2 мм, които трябва да са изцяло затегнати. Необходимо е да монтирате сепаратор.