Кръгово движение или натиск

Лимфният дренаж започва от кръга с кръгово движение, леко натискане. Първото действие трябва да продължи максимум 5 минути
Избрани сайтове движение