Кинетичният лимфен дренаж включва инсталиране на бурканче, последвано от натискането му. Това трябва да се направи 2-3 пъти, след което се премества в друга област. Във всеки случай, човек трябва да види технологията веднъж и само тогава да извърши манипулацията у дома.

Апаратът лимфен дренаж с помощта на специализирано устройство се извършва съгласно следната схема: