Поведенческа терапия

Поведенческата терапия се смята, че има по-голямо значение в повлияването на фобийното разстройство. Постепенното излагане на причината за фобията може да доведе до преодоляване на страха. Това излагане обаче, трябва да става постепенно, под надзора на психотерапевт, без излишна припряност и прибързаност. Понякога този вид терапия отнема години, но в крайна сметка резултатът е повече от добър.