Най-често терапевтичните прояви са насочени в две насоки – медикаментозна терапия и психотерапия. Препарати на избор са антидепресантите, и то най-вече тези, които имат отношение към серотониновата активност. Серотонинът е невромедиаторът, за който се смята, че има съществено значение за приповдигнатото настроение и в голяма степен може да купира чувството на тревожност, безпокойство. От друга страна чисто соматичните прояви на болестта като сърцебиене, гръдна болка, повишено артериално налягане, треперене, се повлияват до голяма степен с прилагането на бета-блокери.

За лечението на специфичните фобии се използват няколко лекарства, които контролират симптомите и помагат да се предотвратят пристъпите на паника. Те включват лекарства против тревожност, (бензодиазепини) като алпразолам (Хаnах) или диазепам (Valium). Оказва се, че лекарствата за кръвно налягане, наречени бета-блокери, като пропранолол (Inderal) и атенолол (Tenormin), действат добре при лечението на ограничена социална фобия, когато тревожността пречи на изпълнението на дадени дейности, като например изнасяне на реч пред публика. Тези хапчета намаляват свръхстимулирането и по този начин контролират симптомите на тревожността.

Някои антидепресанти също могат да бъдат ефикасни, когато се комбинират с когнитивно-поведенческа терапия. Те включват инхибиторите на моноаминооксидазата (МАО инхибитори) фенелзин (Nardil) и транилципромин (Parnate), както и селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (СИОЗС), като флуоксетин (Prozac), пароксетин (Paxil), сертралин (Zoloft) и флувоксамин (Luvox).

Лекарство, което изглежда обещаващо за лечение на социална фобия, е валпроевата киселина (Depakene или Depakote), което обикновено се предписва за лечение на припадъци или за предотвратяване на мигренни главоболия. Изследователи, провели 12-седмично изпитание със 17 пациенти, са установили, че около половината пациенти са изпитали значително подобрение в симптомите на социалната си тревожност, докато са приемали лекарството. Понастоящем се провеждат допълнителни проучвания, като: