Противопоказания за приложение на ТЕС-терапията

ТЕС-терапията има ограничен кръг противопоказания:   1. Гърчови състояния, епилепсия;   2. Остри травми и тумори на гловния мозък;   3. Хидроцефалия;   4. Хипертонични кризи;   5. Остри психически разстройства;   6. Тиреотоксикоза;   7. Повреждане на кожата в местата на поставяне на електродите;   8. Наличие на вградени стимулатори.   9. Възраст до 5 години.