Експериментално-клиническо обоснование на основните направления за лечебно приложение на транскраниалната електростимулция на за

7.1. Нормализация психофизиологическия статус >>   7.2.Антиалкохолно и антинаркотично действие >>   7.3. Противоболково действие >>   7.4. Нормализация на съдовата регуляция >>   7.5. Стимулация на репаративната регенерация >>   7.6. Имунотропни ефекти >>   7.7. Забавяне ръста на тумори >>   7.8. Системни лечебни ефекти на ТЕС-терапията >>