Списък на основните медицински учереждения, в които са провеждани експериментално-клиническото изучаване на метода ТЕС

Всички изложени по-долу данни са получени при съвместни изследвания в следните научно-практически учереждения