Решение на задачите по експерименталната разработка на метода транскраниална електростимулция на защитните механизми на мозъка

4.1. Определяне пътищата на тока в мозъка за определяне оптималното положения на електродите. >>   4.2 Ибор на оптималните параметри на тока за транскраниална електростимулция на защитните механизми на мозъка. >>   4.3. Доказателства за селективното активирающо воздействие на транскраниалната електростимулация на ендорфинергичните и серотонинергичните структури на защитните механизми на мозъка. >>   4.4. Заключение по резултатите на експерименталната разработка на метода за транскраниална електростимулция на защитните механизми на мозъка >>