Принципите на доказателствената медицина като основа при разработката на метода и апаратурата за транскраниална електростимула

Настоящата разработка и нейното внедрявана в клиническата практика, за разлика от по-рано описани методи за транскраниална електростимулация (електронаркоз, електросон, електроаналгезия), е реализирана с исползоването на приетите в международната практика правила на доказателствената медицина – принципите GLP (good laboratory practice), GCP (good clinical practice) и GSP (good statistical practice) [1]. Трябва да подчертаем, че правилата GLP са разработени за изучаване ефективността фармакологичните средства. Затова бе необходимо ясното им формулиране за целите на разработката на немедикаментозния метод на въздействие с помощта на физическия фактор [2, 3].