Определение и терминология

Под транскраниална електростимулация (ТЕС) се разбира неинвазивно електрическо въздействие, избирателно активиращо антиноцицептивната система на мозъка в подкоровите структур, работа която се осъществява главно с участието на такива невротрансмитери и невромодулатори, като ендорфините и серотонина.