Клониране на коса?!

Още по-фантастична изглежда идеята за намиране на метод за клониране на коса. При получаването и успешното имлантиране на нови клетки, се предполага, че може да се стигне до образуване на фоликули. Но се оказва, че  получаването на коса по този начин съвсем не е същото като да се получи клонираната овца Доли.
Според Бернщайн за създаването на такъв метод са необходими поне 10 години. Все още не са преодолени някои ограничения от научно естество, подобен процес изисква и много средства, намиране на верния подход, одобрение...
Според Котсерелис това не е единствената панацея срещу оплешивяването, която да се очаква и бъдещето ще предложи и други варианти, като при всеки един пациент ще действа определен. Вероятно ще се налага и комбиниране на средствата.