»нфрачервено отопление

 • ќтопление - инфрачервено отопление

  »нфрачервено отопление

  Infracherveno-otoplenie

  ѕринцип на инфрачервено отопление ѕринципът на работа на инфрачервеното отопление е вдъхновен от природата Ц —лънцето

  »нфрачервени панели (радиатори)††»нфрачервени лъчисти печки†
  »нфрачервените лъчи†в състава на слънчевото излъчване и определеното отсто€ние на планетата «ем€ от него, дават възможността за съществуване на живот на нашата планета. “оплината, ко€то усещаме от слънчевата светлина, както и †в близост до камина или печка, е благодарение на†инфрачервено лъчение. ¬ зимен ден, студеното време не ни притесн€ва, щом топлите слънчеви лъчи ни огр€ват директно и ни затопл€т при€тно. †»нфрачервеното лъчение преодол€ва разсто€нието между —лънцето и «ем€та с малки загуби и се превръща в топлина веднага щом срещне твърда повърхност.†ѕротивно на†действието на UV или рентгеновите лъчи, дълго-вълновото инфрачервено лъчение Ц УC диапазонФ, има положително въздействие върху здравето на хората.

  “ъй като т€лото, по-точно кожата ни, поглъща†инфрачервените лъчи†директно, т€ веднага създава усещане за топлина. ¬ резултат на този ефект, при помещени€/стаи отопл€вани с инфрачервени уреди, комфорта за топлина се усеща при температура с поне †2∞C по-ниска от помещени€ конвенционално отопл€вани.†“ова води до†значително намал€ване потреблението и разходите на енерги€ за отопление. ≈дин градус по-ниска необходима температура, намал€ва разходите за ток с около 15%.

  ...

  »нфрачервено отопление
  Ќачало /  / ... • »нфрачервено отопление-ползи

  ѕолзи от инфрачервеното отопление

  Infracherveno-otoplenie-polzi

  »нфрачервеното отопление има много предимства в сравнение с други отоплителни системи, а именно:

  »кономически

  «а дома

  «дравословни

  ≈кологични

  ...

  »нфрачервено отопление-ползи
  Ќачало /  /  / ... • »нфрачервено отопление-екологични ползи

  ≈кологични ползи от инфрачервеното отопление

  Infracherveno-otoplenie-ekologichni-polzi

  ≈нергийна ефективност от 98%, дава възможност да се използва почти ц€лата енерги€, ко€то се влага в системата за отоплителна цел. “ова е значително подобрение в сравнение с енергийната ефективност на конвенционалните системи за отопление, ко€то е около 50-70%. »нфрачервените панели за отопление са класифицирани с ниско съдържание на електромагнитно замърс€ване (IGEF) и не произвеждат никакви въглеродни емисии.

  ...

  »нфрачервено отопление-екологични ползи
  Ќачало /  /  /  / ... • «дравословните ползи от инфрачервеното отопление

  »нфрачервено отопление-здравословни ползи

  Infrared-otoplenie-zdravoslovni-polzi

  »нфрачервените системи за отопление загр€ват стени и предмети, а не въздуха в една ста€. «атова стените се запазват сухи и образуването на мухъл или конденз е почти невъзможно. „рез при€тно затоплени стени и предмети, усещането за топлина се постига с по-ниски температури в помещени€та, отколкото сме свикнали, при отопление е с конвенционална отоплителна система. ѕо-ниската температура в помещението не изсушава въздуха, като по този начин увеличава влажността в помещението. “ова помага да не изсъхва нашата лигавица, ко€то е естествена защита срещу болестите. »нфрачервените вълни се използват успешно в медицината за лечение на мускулни травми и възпалени€. —ъщо така инфрачервеното лъчение има положителен ефект върху имунната ни система

  ...

  «дравословните ползи от инфрачервеното отопление
  Ќачало /  /  /  / ... • »кономически ползи от инфрачервеното отопление

  ќтопление икономически ползи инфрачервено отопление

  Otoplenie-ikonomicheski-polzi

  ѕървоначалната инвестици€ и монтаж на†инфрачервени панели†за отопление е минимална в сравнение с конвенционалните системи за отопление. “ъй като инфрачервени системи не се нужда€т от поддръжка или подм€на на части, не се налагат допълнителни разходи.†»нфрачервени уреди загр€ват обектите, прилагайки принципа на топло-обмен, а не загр€ват въздуха (той се загр€ва вторично от затоплените твърди обекти). “ака не се губи излишна енерги€ или топлина. ѕоради факта, че инфрачервените уреди затопл€т твърдите обекти, като стени, под, мебели, предмети и други, първоначалното затопл€не може да отнеме малко повече време, но веднъж затоплени, тези обекти, отдават на въздуха акумулираната си топлина в дълъг период от време. “ака се получава двойно отопление в помещението, веднъж от инфрачервени€ радиатор и втори път от затоплените твърди обекти, от там и гол€мата икономичност.


  “ези факти помагат да спестите до 50% от разходите за енерги€ за отопление !

  јко имате месечен разход за ел.енерги€ над 200 лв., използвайки конвенционални отоплителни системи (духалки, електрически и маслени радиатори, акумулиращи печки и др.) при употребата на инфрачервени панели за отопление ще успеете да го намалите с до 50% и ще плащате до 100-120 лв. на месец, т.е. с 80-100 лв. по-малко всеки месец!

  ¬ашата първоначална инвестици€ ще бъде възстановена в рамките на един-два отоплителни сезона.

  ...

  ќтопление икономически ползи
  Ќачало /  /  /  / ... •  ога спират парното в —офи€ и в други градове. 

  “ри последователни дни през април 2020  със средноденонощна температура над плюс 12 градуса ÷елзий и дългосрочна прогноза за трайно затопл€не са двете услови€ за спиране на парното от “оплофикаци€- —офи€. 

  “оплофикаци€ —офи€ препоръчва на клиентите си при желание да спират отоплението в жилищата си чрез затвар€не на термостатните вентили на радиаторите си.

  ќтоплението в отделни сгради може да остане включено, само ако клиентите на “оплофикаци€ решат това на събрание на етажната собственост. Ќа основание такова взето решение, пълномощник на етажната собственост подава за€вление в обслужващи€ топлорайон.

  —офи€нци коментират, че едва ли ще има н€кой, който да пожелае да има парно и през м. ћай 2020. 

   

  ...

  “оплофикаци€ —офи€ спира парното от ...
  Ќачало /  / ... •  амина на газ.†√азова камина. ќтопление на газ, отопление с газова камина.  ато модел тези†камини функционират с природен газ или пропан. “ези камини могат да са със или без комин. ”леснение с газовите камините без комин е, че

  монтирането им може да бъде на вс€какви места, дори да н€ма баджа. «а моделите на газови камини с комин се налага да има такъв или сходна вентилационна шахта към екстериорна стена. ѕредимството от камините на газ е прости€ начин на включване, което става чрез бутон. ќсвен това този вид камини не мърс€т околната среда. “ези модели камини са перфектните имитации на камини с дърва. «а тази цел в горивната камера са сложени керамични детайли, изглеждащи като реалните дървета.†Kamina-na-gaz

  ...

   амина на газ
  Ќачало /  /  / ... • ≈лектрическа камина.† амина на ток. ќтопление на ток, електрическо отопление. ќтопление с електрическа камина.†

  ≈лектрическите†камини дават на†всеки дом нови измерени€. ѕърво, те са стилен дизайнерски†обект и на второ м€сто осигур€ват уютна топлина в†помещението където се намират, а и са перфектна алтернатива на традиционната†камина с твърдо†гориво,†ко€то има своите недостатъци, като прах, сажди,†нужно м€сто за съхранение на дървата†ификсиране на м€стото в зависимост от комина.

  »зисква само включване в†контакта и вече мож円да†се насладите на атмосферата на печката Ц или само†декоративен огън†или допълнително в студените дни на уютна и здравословна топлина.†“оплина, къдет желаете.†“ъй като не се нужда€т от комин,†камините†ewt†може да поставите на м€сто, където изглеждат най-добре или там където ¬и тр€бва топлина.

   амините на ток, електрическите камини са стилни за всеки сезон. ƒори и в топла л€тна вечер може да пуснете само декоративни€ огън и да се насладите на гор€щите дърва.†ћобилен†уред за мобилен св€т.†¬с€ка камина електрическа камина†може да бъде преместена в ново помещение или жилище без никакви инструменти и специални изисквани€ като комин и обезопас€ване на истински€ огън.

  ...

  ≈лектрическа камина
  Ќачало /  /  / ... • ќтопление за дома. —, какво и как се отопл€ваме у дома? ”реди за отопление. —редства за отопление. ¬сичко за отоплението на дома.

  ...

  ќтопление за дома
  Ќачало / ... • ќтопление с †камина.† аминно отопление.†Otoplenie-kamina.

  Ќавремето†са били ползвани камини, представл€ващи просто едни огнища в средата на помещението, обаче този начин не е бил успешен, понеже много често камините отдел€т нежелан дим.†≈два в четиринайсти век в ≈вропа се по€в€ват камини близо до външна стена. “е са били свързани с комин. ¬ днешно време методите за изграждане, монтиране и използване на камини са толкова напреднали, че съществуват такива, които работ€т без използването на комин.†јко н€мате камина в жилището си, но искате скоро да обзаведете жилището си с една модерна и стилна камина, сега е времето да се запознаете с най-попул€рните видове камини. Ќе всеки тип камина функционира по еднакъв начин и има н€кои различи€.  амините се категоризират както по видове, така и по средства за отопление:¬ижте повече тук:

  ...

  ќтопление с камина
  Ќачало /  / ...

»збрани сайтове »нфрачервено

Ќай-актуални страници »нфрачервено

 • »нфрачервеното отопление, полезно за здравето ќтоплението и здравето