Отопление на пелети недостотъци

Отопление на пелети недостотъци

Отопление на пелети недостотъци. Пелетно отопление недостатъци. Недостатъците на пелетното отопление са:

Необходимо е място за складово помещение за пелетите

Високи еднократни инвестиционни разходи при закупуване на пелетно отопление