ќ“ѕ”Ў¬јЌ≈ Ќј  јЌјЋ». ¬≈–ќя“Ќ» ѕ–»„»Ќ» «ј «јѕ”Ў¬јЌ≈“ќ.

¬ следствие на експлоатаци€та, заедно с отходните води в канализационната мрежа попадат п€сък, чакъл, шума, клони, битови отпадъци, косми, дамски превръзки и танпони, тоалетна харти€, парцали, памук, мазнини и много други. ѕо стените на канализационната тръба се образ€ват налепи от мазнини, инертните материали се ута€ват на дъното на канала, в следствие на което се намал€ва сечението му, влошава се челното съпротивление което оказва канала върху водата, а от там и неговата пропускливост. — течение на времето, н€къде по дължината на канализационната тръба се образува тапа, и канала престава да функционира.
»збрани сайтове канала

Ќови интернет страници канала

  • √ледай в интернет! «апушен канал

  • Ќай-актуални страници канала

  •  ак да не запушим канала? «апушен канал

  • 5 прости начина за отпушване на канали у дома  ак да отпушим канала?