Строително проектиране

Фазите при проектиране строителството на къща, производсветна, жилищна или офис сграда са:

  • Идеен проект
  • Технически проект
  • Работен проект (работни чертежи и детайли)

  • 3D проект по преценка на Възложителя

    Възложителят сам преценява кои фази или части от инвестиционни проекти да договори, в съответствие със спецификата на обекта, за успешно изпълнение на инвестиционното намерение.
Проектиране, изграждане и поддръжка на терени - спортни терени.  гледай още » ontariosport.net 

осветление на спортни терени Нека бъде светлина! осветление на спортни терени - проектиране, изграждане, оборудване
закрити спортни терени Спортни терени. Терени за спорт - закрити спортни терени от ontariosport.net. Закрити спортни терени, игрища Изграждане, проектиране, поддръжка... Закрити терени за спорт. Спорт и терени за спорт. Затревяване и оборудване на спортни терени.