»здаване на виза за проектиране

¬изата за проектиране се издава от главни€т архитект на общината, в срок до 14 дни, след подадаване на за€вление за издаване на виза. 

 

 
»збрани сайтове  

Ќай-актуални страници  

  • –азпис за 1-ва седмица на летен семестър 2019/2020 —едмичен разпис на учебните дисциплини

  •  акво е дерматологи€? ƒерматологи€?

  •  акво е дерматолог?