»здаване на виза за проектиране

¬изата за проектиране се издава от главни€т архитект на общината, в срок до 14 дни, след подадаване на за€вление за издаване на виза. 

 

 

тревни терени, стадиони, площи, игрища, затрев€ване, поддръжка, изграждане, проектиране...  гледай още ї ontariosport.net 


ѕрофесионален монтаж на поликарбонатни плоскости, проектиране, поддръжка на и с поликарбонат  гледай още ї www.aris-bg.com 

оранжерии «а дома и градината! ¬идове оранжерии - конструиране, проектиране, изграждане, поддръжка. ѕоликарбонатни оранжерии