Етап на проектиране

Всички части (графични и текстови) на инвестиционните проекти се подписват от проектанта, от лицето, извършило оценката за съответствие, от възложителя и от инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност за част "Конструктивна".

 

Проектиране, изграждане и поддръжка на терени - спортни терени.  гледай още » ontariosport.net 

осветление на спортни терени Нека бъде светлина! осветление на спортни терени - проектиране, изграждане, оборудване
закрити спортни терени Спортни терени. Терени за спорт - закрити спортни терени от ontariosport.net. Закрити спортни терени, игрища Изграждане, проектиране, поддръжка... Закрити терени за спорт. Спорт и терени за спорт. Затревяване и оборудване на спортни терени.