Обща характеристика на направлениятя на експериментално-клиническите изследования

Показани са основните видове ефекти транскраниална електростимулция на защитните механизми на мозъка. Доказано е, че всички тези ефекти са свързани с централното или периферното действие на ендорфините.

въглеводороди, химикали, бои на склад и съхранение. Видове, начини, методи, технологии на и за поддръжка и съхранение на химикали  гледай още » www.alelbg.com 


термоекрани, енергоспестяващи, ефективни, модерни, нови, висококачествени...  гледай още » oranjeria.com 


поликарбонатни оранжерии цени, оферти, промоции на видове торове и почви  гледай още » oranjeria.com