Българските народни танци са връзка с българската общност

Понеже хорá се вият там, където има българи, народните танци осигуряват на българчето в чужбина общуване с деца като него. А дори и за най-добре адаптиралото се в новата среда българско дете принадлежността към българската общност е нещо специално. Там то слуша българска реч и похапва български гозби. Там то неусетно попива културата на своята далечна родина. Там то винаги е сред свои.
Избрани сайтове общност