Клониране на коса?!

Още по-фантастична изглежда идеята за намиране на метод за клониране на коса. При получаването и успешното имлантиране на нови клетки, се предполага, че може да се стигне до образуване на фоликули. Но се оказва, че  получаването на коса по този начин съвсем не е същото като да се получи клонираната овца Доли.
Според Бернщайн за създаването на такъв метод са необходими поне 10 години. Все още не са преодолени някои ограничения от научно естество, подобен процес изисква и много средства, намиране на верния подход, одобрение...
Според Котсерелис това не е единствената панацея срещу оплешивяването, която да се очаква и бъдещето ще предложи и други варианти, като при всеки един пациент ще действа определен. Вероятно ще се налага и комбиниране на средствата.

Съзнание, подсъзнание, самозъзнание! Начини, методи, процедури и техники за изчистване на подсъзнанието чрез ТЕС терапия. Какво ни съветват специалистите?  гледай още » www.barep.org 


3D opanati tavani CLIPSO! Simply incredible!! Най-новите, най-предпочитаните методи, начини и технологии, средства строителство и ремонти за вашите opanati tavani до вас когато ви трябва от Клипсо. Всичко за опънатите тавани, видове, методи, материал  гледай още » www.clipso.bg 


въглеводороди, химикали, бои на склад и съхранение. Видове, начини, методи, технологии на и за поддръжка и съхранение на химикали  гледай още » www.alelbg.com