Цени на стоматологични услуги

Как да изправим кривите зъби без шини?

Информация за

Цени на стоматологичните услуги 2024

Здравната каса поема част от сумата за стоматологичните услуги, остатъка се доплаща от пациента. 

Колко плаща за стоматологични услуги пациента и колко здравната каса?

Стоматологични услуги по първична извънболнична дентална помощ:

- Код 101: 1 обстоен преглед със снемане на орален статус, веднъж годишно. Доплащане от пациента за услугите: 1,80 лв. НЗОК заплаща 15,31 лв.
- Код 301: Обтурация с химичен композит или амалгама (пломба). Доплащане от пациента: 4,00 лв. НЗОК заплаща 51,85 лв.
- Код 509: Екстракция (изваждане) на постоянен зъб с анестезия. Доплащане от пациента: 4,00 лв. НЗОК заплаща 51,85 лв.

*За психично заболяващи лица над 18 години под обща анестезия доплащането не се изисква.*

Ценоразпис за стоматологични услуги по специализирана извънболнична дентална помощ:

- Код 102: Специализиран обстоен дентален преглед. Доплащане от пациента: 1,80 лв. НЗОК заплаща 16,53 лв.
- Код 520: Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия. Доплащане от пациента за стоматологични услуги: 7,50 лв. НЗОК заплаща 20,15 лв.
- Код 510: Екстракция на дълбоко фрактуриран или разрушен зъб, включително анестезия. Доплащане от пациента за стоматологични услуги: 13,50 лв. НЗОК заплаща 51,16 лв.
- Код 544: Контролен преглед след дейности от "б" и "в". Доплащане от пациента за стоматологични услуги: 0,80 лв. НЗОК заплаща 5,75 лв.

Стоматологични услуги по пакет за възстановяване на функцията на дъвкателния апарат:

Включва две дейности по възстановяване при цялостно обеззъбени челюсти с цели зъбни протези. НЗОК заплаща 210 лв. за всяка дейност. Протезите и медико-техническата дейност за изработката им не са включени в цената.


За допълнителни въпроси вижте секция Въпроси и отговори в сайта на Национална Здравноосигурителна каса ТУК. 

Източник: https://www.nhif.bg/bg/online/answers/46159