Печатни снимки

21-ви век, само 2 от 10 снимки, направени с цифрова камера днес, се отпечатват на хартия.