Така популярният 35мм филмов формат в неподвижната фотография, който ние днес възхваляваме, всъщност е бил въведен от производителите на фотографии гиганти Leica през 1925 г. Този 35мм филмов формат се е превърнал в ключов фактор за избора на нашите камери днес, тъй като помага за определяне на сензор за изрязване и пълен кадър камери в дигиталната ера.