Снимки без усмивки

Защо старите портретни снимки са без усмивки?

По време, когато фотографията все още е била в начална фаза, направените портретни снимки споделят обща характеристика. Именно тази обща характеристика е, че почти никой от хората на тези снимки не се усмихва. Всички е трябвало да държат право лице и да погледнат камерата, просто защото е било нужно да останат  достатъчно дълго време, за да получат добра снимка.

Тогава фотографията все още е била в начален стадий и не е били толкова напреднала в технологичен план, колкото сега. Затова много от фотографите тогава са били издържали нелепо дълго излагане, което може да отнеме няколко часа. С казаното вече можем да разберем защо всички са изглеждали на снимките толкова нещастни.