Отличителни особености на тес терапията

1. Проявяват се комплексно и едновременно. 2. Имат хомеостатична насоченост. 3. Имат многокомпонентен системен характер.     Разработка и обосноваване лечебното приложение на транскраниалната електростимулация на защитните механизми на мозъка с исползоване принципите на доказателствената медицина (резултати на двадесет годишни изследвания)   д.м.н., професор, академик РАЕН, лауреат на Държавна премия на СССР Лебедев Валерий Павлович   Център за транскраниална електростимулация към Института по физиология носещ името на И.П. Павлов РАН, Санкт-Петербург