Размишлявайте

Ежедневните саморефлексии са мощен инструмент за усъвършенстване. Използвайте почивните дни, за да поразмишлявате върху това как се развива сферата, в която работите, компанията, вашата работа и т.н.