Изключвайте се

Това е най-важното правило в този списък. Ако постоянно сте на линия, то вие никога нямате свободно време.