Подходът към агресивното поведение

Как да подходим, ако детето ни е агресивно към връстниците си?

Да се подхожда с добро, категорична са специалистите. Такива деца обикновено реагират със затваряне в себе си и депресиране, преживяват се като жертва и реагират бунтарски. Предучилищната възраст е времето, когато трябва да реагираме, ако има нещо тревожно в поведението. Преди да се разкрещите, разпитайте за какво става дума. Ако е необходимо, високият тон е част от възпитателните инструменти. В дъното на детската агресия е собственото ни нездраво отношение към малките.

Определено, липсва споделянето, близостта, диалога, и не само при децата, а и при големите. Агресията е следствие, не причина. Важно е да чуем децата, не само какво ни казват, но и как. Ако чуем навреме това, от което те са готови да се оплачат, можем да предотвратим последиците. Сега децата са информирани и могат да постигнат много в конкретна област. Но родителите подхождат със старата нагласа, че е важно детето да е добро във всичко. По-правилно е да открием силните му страни и да го подкрепим, за да има самочувствие, на което да стъпи.