Подготовка преди процедурата

За да се подобри ефективността на плазмотерапията се препоръчват следните действия: