Няколко дни преди процедурата да се избягва директното излагане на слънце