Находища на Мурсалски чай

Находища на Мурсалски чай

В последните години се налага служители на Държавното горско стопанство на охраняват най-голямото находище на Мурсалски чай в България. То се намира в Родопите.

Най-голямото естествено находище на Мурсалски чай в България се намира в близост до Родопското село Мугла. Защитената от закона билка вирее на площ от десетки декари в местността „Мурсалица” край селото.

Най-важното за опазването на редкия вид билка е да не се изкоренява и да не се бере преди да е пуснала семената си. След това е позволено събирането на билката, но по начин, който гарантира, че тя няма да бъде изкоренена.

Според действащото законодателство е разрешено човек за набере два килограма от чая за лична консумация, а всеки грам над определената норма се счита за нарушение на закона и се наказва с глоба.

През годините назад се предприемаха драконовски мерки за опазването на билката като се използваше дори въоръжена охрана. Култивирането на билката през последните години в редица плантации е намалил интереса към естественото находище. В момента дивият чай се събира главно от възрастните жители на село Мугла.

Според специалистите между култивираният Мурсалски чай и диворастящият Мурсалски чай чай има разлика. Дивият е по-дребен на ръст, по-ароматен и има по-силни лечебни свойства от култивирания, който масово се продава по сергиите, а и вече се отглежда свободно по градините.