Уплътняване

Уплътняването е последния етап от монтажа на опънатият таван. В този етап платното изстива и се опъва, за да се получи равна повърхност. Накрая по целия периметър на помещението се слага специално уплътнение, което прикрива фугата и подобрява естетиката.

По желание на клиента в опънатите тавани може да се гради осветление, вентилация, противопожарни датчици, система за сигурност и т.н.

 
Избрани сайтове опъва

Най-актуални страници опъва

  • Спортни съоръжения

  • Опънат таван

  • Пътуване до Германия Германия