Разгъване и закрепване

Разгъването и закрепването е третият етап от поставянето на опънатият таван. Той включва поетапно разгъване на платното и неговото закрепване в ъглите посредством щипки. След това се пристъпя към загряване на самото платно.

След като платното се загрее до определена температура, се преминава към следващия етап от монтажа, който включва закрепване на правите участъци на тавана. За целта се използват шпакли.
Избрани сайтове закрепване