Ако седалката е прекалено широка

гръбначния стълб не се фиксира;

пациентът ще се накланя настрани, ще седи накриво и в неудобна поза, което ще доведе до изкривяване на гръбначния стълб и таза;

пациентът ще се пресяга до обръча на количката от по-голямо разстояние;

количката няма да мине през вратата и асансьора.


Ако ширината на седалката е избрана правилно, то между бедрото на пациента и стената на количката (и отдясно, и отляво) свободно трябва да мине длан или средно дебела книга.