Ако седалката е прекалено тясна

на пациента ще му е трудно да си обръща тялото, съответно, ще се намали степента на неговата подвижност;

ще се усили натискът върху седалището, което може да доведе до образуването на декубитуси.