Параметър за избор на инвалидна количка е ШИРИНАТА на седалката

Правилно подбраната ширина ще позволи:

равномерно да се разпредели теглото на пациента върху седалката;

да се улесни преместването в количката;

да се избегне търкането на тялото в страничните стени на количката.

 

За да се определи ширината на седалката, с помощта на сантиметър се измерва ширината на бедрата (разстоянието от едната слабинна кост до другата) и към получената величина се прибавят 5 см. Измерва се там, където бедрата имат максимална ширина. Ако пациентът планира да излиза с количката навън, трябва да се вземе под внимание връхната дреха.