ѕараметър за избор на инвалидна количка е Ў»–»Ќј“ј на седалката

ѕравилно подбраната ширина ще позволи:

равномерно да се разпредели теглото на пациента върху седалката;

да се улесни преместването в количката;

да се избегне търкането на т€лото в страничните стени на количката.

 

«а да се определи ширината на седалката, с помощта на сантиметър се измерва ширината на бедрата (разсто€нието от едната слабинна кост до другата) и към получената величина се прибав€т 5 см. »змерва се там, където бедрата имат максимална ширина. јко пациентът планира да излиза с количката навън, тр€бва да се вземе под внимание връхната дреха.
»збрани сайтове ширина

Ќай-актуални страници ширина

  • —иликонови гривни от склад и възможност за печат в Ѕългари€ —иликонови гривни

  • 2019г. FVXG50K NEXURA вече на български€ пазар!!!  упи сега FVXG50K NEXURA FVXG50K NEXURA : помещение до 130 куб.м.

  • 2019г. FVXG35K NEXURA вече на български€ пазар!!!  упи сега FVXG35K NEXURA FVXG35K NEXURA : помещение до 90 куб.м.