Важни фактори при избора на количка

заболяването и общото физическо състояние на човека;

предполагаемата среда за използване (дома или улицата)


Важно е да се помни, че общият габарит на инвалидната количка трябва да бъде по тесен от касите на вратите и асансьора в дома, в който живее пациентът. Общият габарит се смята по формулата: ширината на вътрешната долна рама плюс ширината на колелата – обичайно това са 22 см, но може и да е по-малко.