Как да си пускаме сифона

Знаем, че дори и поддържата, тоалетната е много мръсно място. Проучвания доказват, че дори и 90 минути след натискането на копчето има много бактерии по повърхността. Опитай се да го правиш с кокалчетата си. Това ще ти помогне много.

Избрани сайтове много

Нови интернет страници много

  • Максофт- рекламни материали и сувенири Антибактериален многофункционален шал - Nical

  • ЕЛ КАБ БЪЛГАРИЯ Гъвкави контролни кабели - LiYY, LiYCY