Бръснене в много различни посоки

Бръсненето в хаотични посоки може да създаде проблеми. Натъртванията от острието, раздразненията и дори подкожните косъмчета могат да се превърнат в проблем при бръснене в различни посоки. Затова винаги бръснете в една посока.