Разпадът и разлагането на града в градските фотографии!

Никой не ви задължава да снимате само девствените пространства в града. Мръсотията и разпадът на един град могат да бъдат красиви по свой начин. Графитите, рушащата се архитектура и изоставените райони могат да демонстрират упадък на градовете.