Художествена фотография

Художествена фотография

Художествена фотография-идея, съобщение или емоция?

Тъй като НЕ съществува определена дефиниция за изкуство, няма и определена дефиниция описваща художествената фотография. Художествена форма може да бъде изявление, идея, визия, израз - каквото художникът сметне за подходящо. В исторически план са правени художествени фотографии, които имитират външния вид и атмосферата на една картина. Днес художествените фотографии имат за цел да предадат израз - независимо дали е личен или универсален. Художествената фотография може да представлява нещо конкретно, а може и въобще да не представлява нищо. Фотографията трябва умишлено да изразява съобщение, идея или емоция.